Akrobaatika

Miks tegeleda just akrobaatikaga?

Akrobaatika on vajalik kasvava organismi mõjutamiseks mitmekülgsuse eesmärgil. Akrobaatilised harjutused suurendavad vastupidavust, jõudu, painduvust, reageerimiskiirust, osavust, julgust, koordinatsiooni, ruumitaju, keha täielikku valitsemist jne.

Põhilisteks akrobaatilisteks harjutusteks on veered, tirelid, tirelringid, saltod, seisud, sillad ja hüpped, millede täitmine on enamasti seotud pöörlemisega keha risti- või pikitelje ümber mitmes tasapinnas. Harjutuste sooritamine paarides või grupis arendab lapse oskusi abistada ja julgestada kaaslasi. Samuti õpitakse olema üks osa meeskonnast, mis soodustab teiste liikmetega heade sõprussidemete kujunemist ja koostöö oskuse arendamist.

Akrobaatikatreeningutele ootame lapsi alates viiendast eluaastast kuni täiskavanuteni.

Treeningud toimuvad Näituse 33 ja Tuglase 14 saalis.

2CB3E379-1A81-425A-B5FD-A947F1F416CF-6433-000001B3374553AE