Akros kollaaž

Sporditurvalisus

Turvaline sport (väärkohtlemise ja ahistamise ennetamine)

Eesti spordikorralduse nurgakiviks on kokkulepe, et igaühel peab olema võimalus osaleda inimõigusi austavas ning ausa spordi jt spordieetika põhimõtteid järgivas keskkonnas. On äärmiselt oluline, et iga spordiorganisatsioon tagaks sellise sportliku keskkonna, mida iseloomustavad lugupidamine, õiglus ja igasugune tahtliku vägivalla puudumine sportlaste suhtes.

VK Akros juhindub oma tegevuses Eesti Võimlemisliidu poolt väljatöötatud sporditurvalisuse kodukorra reeglitele.

NB! Valminud on käitumisjuhend spordiorganisatsioonidele laste ja noorte väärkohtlemise ennetamiseks nii eesti kui vene keeles:

kaitumisjuhend_1.10.2022_-taiendatud.pdf (eadse.ee)

kaitumisjuhend_24.05.2021_RUS.pdf (eadse.ee)

Kuhu pöörduda?

Nõu ja abi küsimiseks võib pöörduda Eesti Antidopingu ja Spordieetika SA (EADSE) poole telefonil 372 682 5985 või kirjutada meile info@antidoping.ee.

Kui tekib kahtlus, et laps võib abi vajada, sest laps ei pruugi väärkohtlemisest esialgu aru saada või ei julge ta sellest rääkida, tasub helistada numbril 116 111.