Tutvustus

Võimlemistreeningutele ootame poisse ja tüdrukuid alates 3-ndast eluaastast. Tegeleme võimlemisega nii harrastus- kui saavutusspordi tasemel.

Oma treeningutel pöörame tähelepanu üldkehalisele ettevalmistusele, mängulisusele, meeskonnatööle ja spetsiaalsetele harjutustele. Seega sobib võimlemine neile, kes soovivad saada paremat füüsist, ettevalmistust teise spordiala jaoks või saavutada võimlemises silmapaistvaid tulemusi.

Klubis on võimalik harrastada TeamGym‘i ehk akrobaatilist rühmvõimlemist.

Miks tegeleda just akrobaatikaga? Akrobaatika on vajalik kasvava organismi mõjutamiseks mitmekülgsuse eesmärgil. Akrobaatilised harjutused suurendavad vastupidavust, jõudu, painduvust, reageerimiskiirust, osavust, julgust, koordinatsiooni, ruumitaju, keha täielikku valitsemist jne. Põhilisteks akrobaatilisteks harjutusteks on veered, tirelid, tirelringid, saltod, seisud, sillad ja hüpped, millede täitmine on enamasti seotud pöörlemisega keha risti- või pikitelje ümber mitmes tasapinnas. Harjutuste sooritamine paarides või grupis arendab lapse oskusi abistada ja julgestada kaaslasi. Samuti õpitakse olema üks osa meeskonnast, mis soodustab teiste liikmetega heade sõprussidemete kujunemist ja koostöö oskuse arendamist.

VKAkrosA4