Treeningtasu

Treeningtasud 2020/2021 hooajal

 1. Võimlemisklubi Akros treeningtasu on 35 eurot kuus*.
 2. Spordiklubi treeningtasu tuleb tasuda igakuiselt sama kuu eest hiljemalt 10.-ndaks kuupäevaks Võimlemisklubi Akros arveldusarvele. Arved püüame saata hiljemalt 5-ndaks kuupäevaks. Juhul, kui Te pole treeningute eest arvet saanud, siis tasuge iseseisvalt vastavalt tähtajale ja hinnakirjale. Saadame arve tagantjärele.

Makse saaja: Võimlemisklubi Akros

IBAN: EE712200221046955891 (Swedbank)

Selgituseks: võimleja nimi, treeninggrupp, kuu(d).

 1. Treeningutest puudumine ei vabasta liikmetasust. Puududes tundidest terve kuu või käies kuu jooksul vaid ühes tunnis, on kohatasu 20 eurot.
 2. Üksikuid puudumisi ei arvestata osalustasust maha.
 3. Kui samast perest treenib klubis samaaegselt 2 või enam liiget, siis on teise jne osaleja liikmetasu 25 eurot kuus või 5 eurot korra eest.
 4. Võimlemisklubi Akros  treeningmaksudelt on võimalik taotleda tulumaksu tagastust (kuni 18 aastastel võimlejatel).
 5. Kui soovite osaleda kahes erinevas grupis (nt Slackline ja Akrobaatika), siis on kuutasu 55 eurot.
 6. Tulenevalt lisapiirangutest spordi- ja huviharidusele, pakub VK Akros võimalust muuta märts- aprill 2021 kuutasu vastavalt soovile.
  Mõistame, et peredel võib esineda olukorrast tulenevalt erinevaid majanduslikke ja/ või muid raskusi, mistõttu ei ole võimalik tasuda tavapärast kuutasu või ei saa mingil põhjusel osaleda Akrose treeningutel (väli- või saalitreeningud, AkroZoom, eratreeningud vms).

  Avaldus: Treeningtasu avaldus 2021

  NB! Palume avalduse esitada hiljemalt 28. aprilliks 2021.

 7. Klubist lahkumise korral tuleb täita kodulehel lahkumisavaldus. Treeningtasu tuleb tasuda jooksva kuu eest, millal esitati lahkumisavaldus

*TeamGym 1-3 rühmadele on treeningtasu 45 eurot kuus.

*Vabatreeningu korrapääse klubi liikmetele on 5 eurot, mitteliikemetele 7 eurot. Vabatreeningu 10-korra pääse klubi liikmetele 45 eurot, mitteliikmetele 65 eurot.

Korratasuna (7 eurot) on võimalik maksta ka üksikute treeningute eest.

** Kuna võimlemisklubi peab tagama nii ruumide üüri kui ka treenerite tasustamise, siis tuleb õpilasel tasuda õppemaksu ka siis, kui ta mingil põhjusel mõnedest treeningutest puudub.

Treeningtasud Võimlemine 1-12 (2-4 a) gruppidele

 • Esimene (proovi)treening on tasuta.
 • Võimlemine 1-12 treenigrühmadele kehtib korrratasu 7 eurot.
 • Kui samast perest treenib klubis samaaegselt kaks või enam liiget, siis on teise jne osaleja tasu 5 eurot korra eest.
 • Võimalik on soetada 10-korra pääse (kehtib ainult Võimlemine 1-12 rühmadele), mis maksab 65 eurot. Pere teise jne osaleja 10-kaart maksab 45 eurot.
 • Tasumine toimub ainult pangaülekandega (!).

Makse saaja: Võimlemisklubi Akros

IBAN: EE712200221046955891 (Swedbank)

Selgituseks: võimleja nimi, treeninggrupp, kuu(d)/ 10-korra pääse.

 • Kui soovite soetada 10-korra pääsme, siis palume seda teha peale proovitreeningut (aga enne teist treeningut).
 • Kui tasute kordade arvestuses, siis tasuge tagantjärele kuu eest (saadame ka arve) hiljemalt järgmise kuu 10-ndaks kuupäevaks.
 • Treeningutest puudumine ei vabasta täielikult liikmetasust. Puududes tundidest terve kuu või käies kuu jooksul vaid ühes tunnis, on kohatasu 14 eurot (või arvestame maha 10-korra pääsmelt 2 korda).
 • Võimlemisklubi Akros  treeningmaksudelt on võimalik taotleda tulumaksu tagastust (kuni 18 aastastel võimlejatel).