Sümboolika

Antud sümboolikat võib kasutada üksnes VK Akros nõusolekul.

VK Akros logo: AKROS logo

VK Akros logo “Akrosega arened”: Akros_EVOL

VK Akros plakat: Akros plakat 2014